🇺🇸       I am Anna Nagy, born in Budapest in 1985 and mooved to Rome in 2007. I take photos since the nineties, both analog and digital. I studied Aesthetics and Ancient Philosophy, and, after getting my PhD in Rome, my work shifted to professional Photography and Video Editing, which I studied in Budapest at Fotografus.hu, in Rome at Scuola Scienza e Tecnica, CSF Adams, Istituto Cine-TV R. Rossellini and at the New York Film Academy.

 

For me portrait photography, such as documentary filmmaking or fine art photography, are a complex research process about ultimate reason and beauty which I approach with a subjetciv language also inspired by classical art.

My pictures in fact try to freeze the uniqueness and the beauty of people’s or object’s various external and internal “layers” in the fragile constellation they are shown in front of the camera. While I of course use professional full frame cameras always aiming at the technical perfection, I am convinced that it is more the photographer’s attention which makes the difference. I try to connect the cognitive background radicated in my humanistic studies to the formal way I express myself, looking for the harmony my objects occupy in the space. I am interested in experimental and old photo stamp techniques as well, such as camera obscura, photograms or cyanography and creative experimentations of hybrid photography.

Actually I am engaged with film editing and documentary filmmaking at the italian Lambda Productions and working on some personal photographic projects: one on reumatic diseases and the other on the historic sense

🇮🇹         Sono nata a Budapest nel 1985 e nel 2007 mi sono trasferita a Roma. Faccio fotografie dagli anni novanta, prima analogiche, poi anche digitali. Ho studiato Estetica e Filosofia Antica, e dopo aver conseguito il titolo di dottorato a Roma, il mio lavoro si è concentrato sulla fotografia e il montaggio video che ho studiato a Budapest presso il Fotografus.hu, a Roma presso la Scuola Scienza e Tecnica, al CSF Adams, all’Istituto Cine-TV R. Rossellini e per un master al New York Film Academy.

Fare ritratto, film documentario o fotografia fine art,  per me è sempre una ricerca concentrata sul senso ultimo delle cose e sulla bellezza a cui mi avvicino con un linguaggio soggettivo e spesso ispirato al mondo classico. Le mie immagini cercano di congelare l’unicità e la bellezza della fragile costellazione in cui mi si presentano i vari strati interni ed esterni delle persone e delle cose che sono davanti al mio obiettivo. Per questo motivo, anche se, ovviamente, per raggiungere la perfezione tecnica uso camere full frame professionali, sono convinta che in questo senso sono l’attenzione e lo sguardo del fotografo a fare la differenza. Provo sempre a mettere in accordo il processo cognitivo che sta alla base delle mie foto con un’espressione formale, tramite una costante ricerca di semplificazione delle inquadrature. Sono interessata anche alle tecniche antiche e sperimentali di stampa fotografica, come la camera oscura, i fotogrammi o le cianotipie e le sperimentazioni della fotografia ibrida.

Attualmente lavoro presso la Lambda Produzioni di Roma occupandomi del montaggio cinematografico e della realizzazione di documentari. Al contempo porto avanti  i miei progetti personali di fotografia, uno sulle malattie reumatiche e l’altro sul senso storico.

🇭🇺          1985-ben születtem Budapesten és 2007-ben költöztem Rómába. A kilencvenes évek óta fényképezek, előbb analóg, majd digitális formában is. Esztétikát és ókori filozófiát tanultam, majd a Rómában végzett PhD-met követően hivatásos fényképészettel és video készítéssel kezdtem foglalkozni, amit Budapesten a Fotografus.hu-ban, Rómában a Scienza e Tecnica, CSF Adams, Istituto Cine-TV R. Rossellini-ben valamint a New York Film Academy intézményében tanultam.

A portré fényképezés, ahogy a dokumentumfilm készítés vagy a fine art fotózás, számomra egy, a miértekkel és a szépség mibenlétével foglalkozó komplex kutatási folyamat, melyhez szubjektív és az ókori művészettől inspirált nyelvet használok. A képeimmel megpróbálom megfagyasztani azt az egyediséget és szépséget, amit a kamerám előtt álló emberek vagy tárgyak külső és belső rétegeinek törékeny konstellációja mutat az adott pillanatban. Azon túl, hogy természetesen professzionális full frame kamerákkal dolgozom, törekedvén a technikai pontosságra, azt gondolom, hogy a fényképész látásmódja és figyelme tudja ezt a szépséget leszűrni és kiemelni. A kognitív háttér, amit a humanista tanulmányok nyújtanak, jól kapcsolódik ahhoz a formális látásmódhoz, amit leginkább a formák  leegyszerűsítésére való törekvéssel, valamint a rétegeltség harmóniájának keresésével tudnék leírni. Érdekelnek a kísérleti és régi fotó nyomtatási technikák is, ahogy a sötétkamra, a fotogram készítés, a cianotípia és a hibrid fotográfiai kísérletek.

Jelenleg a római Lambda Productions-nél foglalkozom dokumentumfilm készítéssel és vágással, s személyes fényképészeti projektjeimen dolgozom többek közt a reumatikus betegségek és a történeti értelemtulajdonítás kapcsán.

CV


(
0039) 344.041.49.21
(0036) 20. 224.94.52
annanagyph@gmail.com
Roma – Budapest